Dni tygodnia

Godziny pracy   

Zajęcia
Poniediałek 15-19

Zajęcia świetlicowe

Warsztaty Muzykowania Ludowego /heligonka/

Próba taneczna Zespołu /grupa 1/

Wtorek 15-19

Zajęcia świetlicowe

Lekcje gry na instrumencie /akordeon/

Warsztaty Muzykowania Ludowego /klarnet/

Czwartek 15-19

Zajęcia świetlicowe

Próba taneczna Zespołu /grupa 2/

Warsztaty Muzykowania Ludowego /skrzypce/

Piątek 15-19

Zajęcia świetlicowe

Szkółka Muzykowania Ludowego /skrzypce/

Sobota 10-14

Próba wokalna Zespołu

Próba Teatralnej Grupy Obrzędowej

Próba kapeli

 

W ramach zajęć świetlicowych organizowane są:

 • warsztaty rękodzielnicze
 • warsztaty bibułkarskie
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia edukacyjne w Izbie Regionalnej
 • spotkania z artystami i autorami książek
 • wycieczki plenerowe
 • sezonowe wyjazdy na lodowisko
 • rozgrywki sportowe
 • próby Obrzędoej Grupy Tetralnej
 • można korzystać z: gier planszowych, gier edukacyjnych, puzli itp.
 • świetlica udostępniana jest na potrzeby lekcji bibliotecznych