Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

Gródek

Treść

 

 

Gródek to piekna wioska leżąca w gminie Grybów na wysokości 400 m n.p.m w dolinie i na wzgórzach wzdłuż rzeki o nazwie Grodkówka, otoczona wzniesieniem Beskidu Niskiego. Otoczona wzniesieniami od płónocy osłania go Maślana Góra/747 m n.p.m/, Zielona Góra /702 m n.p.m/, Jelenia Góra /684 m n.p.m/ a od południaLiszkowa Góra /751  m n.p.m/.

Na uwagę zasługuje wspaniały kościół neogotycki z 1911 roku. Z punktu widokowego - Wielki Las- rozciąga się   piękna panorama  Ziemi Grybowskiej, a przy dobrej pogodziewidać Tatry.

Kosciół Parafialny w Gródku

W rejnie Liszkowej Góry znajduje się trzy źródła wody mineralnej o właściwościach leczniczych.

Miejscowość posiada dobre warunki do jazdy konnej oraz pieszych i rowerowych wycieczek.

Gródek zamieszkuje ludność polska określananw literaturze etnograficznej jako Pogórzanie. Na kuturę Pogórzan wpływ wywarła kultura Lachów sądeckich i pobliskich Łemków. Gródek najdłużej zachował tradycyjną kulturę ludową, z dawną zabudową, pięknymi zwyczajami, strojem i gwarą.

HISTORIA

Gródek był wsią królewską. Należał do tenuty grybowskiej a później do strostwa grybowskiego.Pierwszymi tenutariuszamimbyli kolejno Bobowscy, Jeżowscy oraz Buczyńscy. Pierwsza znana data mówiąca o istnieniu wsi to rok 1428.

Źródła podają,że tentariusz Zygmunt z Bobowej / znany jako dowódca chorągwi Gryfitów w bitwie pod Grunwaldem wydzierżawił w roku 1428 na cztery lata miasto Grybów wraz z przyległymi wsiami Białą Niżną, Białą Wyżną, Siołkową, Gródkiem i Kąclową Janowi Franczuchowi z Naszacowic.

Następna znanadata to 1504 rok kiedy Kazimierz Jagiellończyk zezwolił braciom Jeżowskim na wykupienie królewszczyzny grybowskiej.

W 1526 roku tenuta grybowska była wewładaniu Jana Buczyńskiego z Olszyn.

W 1552 roku Zygmunt August nadał Stanisławowi Pieniążkowi trzymaną dotychczas jako czsową dzierżawę królewszczyznę grybowską w dziedziczne posiadanie wraz z wsiami przyległymi.

W późniejszym okresie prawdziwą plagą wpływającą na ubożenie ludności były szkody wyrządzone podczas najazdu szweckiego, konfederacji barskiej oraz I i II wojny światowej.

W czasie II wojny swiatowe Gródek był ważnym miejscem dla oddziałów AK i BCH.

W rejonie Zielonej Góry była baza grupy Żbik z dowódcą Stanisławem Siemkiem ps."Świerk" a potem Franciszkiem Paszkiem ps. "Kmicic".

W lesiena Zielonej Górze wmiejscu gdzie znajdowała się "Buda" partyzancka, czyli "Leśne koszary" wybudowany jest metalowy krzyż- Pomnik z wmurowanymi tabliczkami informacyjnymi.

Na terenie Gródka działał też oddział BCH "Zawierucha" dowodzony przez Z. Popowicza ps. "Watra". Słynna jest solidarność mieszkańców Gródka w tych strasznych czsach nie było tu żadnych konfidentów ani donosicieli.

57706