Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

Polna

Treść

 

 

POLNA

 

 

 

Miejscowość leżąca na Pogórzu Rożnowsko - Ciężkowickim . Na południowy wschód od wsi piętrzy się Zielona Góra (690m.). W Polnej warto zwiedzić drewniany kościół o cechach gotyckich z XVI wieku, przebudowany w XIX stuleciu... Urocza miejscowość leżąca na Pogórzu Rożnowsko - Ciężkowickim . Na południowy wschód od wsi piętrzy się Zielona Góra (690m.). W Polnej warto zwiedzić drewniany kościół o cechach gotyckich z XVI wieku, przebudowany w XIX stuleciu. We wnętrzu zachowała się polichromia figuralna z okresu wzniesienia świątyni, XVIII wieczny ołtarz główny z obrazem Najświętszej Marii Panny, też wiekiem równy świątyni oraz barokowa ambona z XVIII stulecia.
Godnym polecenie jest również rezerwat przyrodniczy- dawny park dworski, leżący na wzniesieniu przy drodze łączącej Polną z Wyskitną, w którym rosną 300 - stu letnie lipy i dęby.

Historia:

Jak większość osad na tym terenie Polna pochodzi z XIV wieku. Lokowana na prawie niemieckim należała do Bobowskich a następnie Gładyszów. W 1830 roku nabył ją Ferdynand Horch.
W 1909 roku urodził się tu poeta Marian Czuchmnowski. Opis rodzinnej miejscowości zawarł w utworze „Na wsi”. W czasie okupacji hitlerowskiej znajdował się tu znaczący ośrodek konspiracyjny AK.

 


W Polnej również warto zobaczyć  Kościół pw. św. Andrzeja Ap.  – drewniany kościół o cechach gotyckich z XVI wieku, przebudowany w XIX stuleciu. Okna tylko od stronyołudniowej. Nawę i prezbiterium nakrywa stromy dach nad starszą częścią kościoła wsparty na więźbie storczykowej typu gotyckiego. W dachu sygnaturka z latarnią zwieńczona stożkowym daszkiem.

W latach 60. XX wieku w prezbiterium kościoła odkryto polichromowaną dekorację pochodzącą z XVI wieku. W prezbiterium polichromia fundowana prawdopodobnie przez Mikołaja Gładysza i jego żonę Elżbietę z Jordanów. Na stropie prezbiterium ornamentalne wzory patronowe, na ścianach – cykl 29 scen z Życia i Męki Chrystusa, Sąd Ostateczny, apostołowie (dwie z nich – święci Piotr i Paweł – mają nadnaturalne rozmiary) oraz klęczące postacie fundatorów (z herbami Gryf i Trąby). Na ścianie bocznej nad drzwiami znajduje się scena ścięcia św. Jana. W ołtarzu głównym obraz św. Andrzeja Ap. z XVIII w. oraz cenny zabytkowy późnorenesansowy obraz NMP Wspomożenia Wiernych z Dzieciątkiem odkryty spod przemalówek w 1967 roku. W zwieńczeniu lewego ołtarza – obraz św. Małgorzaty z połowy XVIII w. Ambona pochodzi z XVIII w., a chrzcielnica i kropielnica z XVI w. Parafia Polna istniała już w 1373 roku. Kościół w ostatnim okresie gruntownie odremontowany.

 

W Polnej 1892 roku pracował jako neoprezbiter ks. Jan Balicki , który w 2002 roku został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II

Kościół w Polnej znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego.

 

 

 

59676