Przejdź do treści
3-nowy
2-nowy
1-nowy
Przejdź do stopki

Florynka

Treść

Panorama wsi Florynka   

Osada położona jest w dolinie potoku Mostysza, u jego ujścia do Białej przy rozwidleniu dróg do Krynicy i Izb na wysokości 380 m n.p.m. pomiędzy wzniesieniami Mała Kiczerka /545 m n.p.m./ od wschodu i Dział /692 m n.p.m./ od zachodu. Na terenie wsi znajdują się źródła wody mineralnej o właściwościach leczniczych. 

Atrakcją są kąpieliska na rzece Biała, tereny do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i uprawiania sportów zimowych. 
Według legendy istnieje podziemne przejście łączące Florynkę z górą Chełm, w którym przed laty ukrywali się zbójnicy. 
W centrum stoi kościół - dawna cerkiew greckokatolicka z 1875 r z XVII wiecznym barokowym ołtarzem. 

Przy drodze do Krynicy znajduje się cmentarz żołnierski z I wojny światowej z obeliskiem zwieńczonym orłem

Historia
 Florynka powstała bardzo wcześnie, wymieniana jest już w 1391 roku w akcie darowizny Muszyny z przyległościami dokonanej przez Władysława Jagiełłę na rzecz biskupstwa krakowskiego.
 Pierwotnie wioska nazywała się Flornikowa i założona została na prawie magdeburskim, jako wieś królewska Za panowania Władysława Jagiełły była własnością biskupów krakowskich i wtedy wchodziła w skład tzw. Państwa Muszyńskiego zwanego też Kresem Muszyńskim. W tym czasie też zasiedlona została przez pasterzy wołoskich, a w 1574 r. przeniesiona na prawo wołoskie. Pod koniec XIX wieku wieś liczyła 3 025 mieszkańców. W latach 1918–1920 stolica Ruskiej Narodowej Republiki Łemków. W latach 1975 - 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.        

W pierwszych latach po I wojnie światowej wieś pełniła rolę “swoistej” stolicy Łemkowszyzny, dwukrotnie próbowano utworzyć “rząd” łemkowski
W listopadzie 1918 r. utworzono tutaj tzw. Rusko-Łemkowską Republikę w skład, której weszły okoliczne wsie. Zlikwidowano ją na początku 1920 r. 

Po II wojnie światowej ludność łemkowska została przesiedlona głównie na Ziemie Zachodnie.
Urodzili się tutaj:

·     Walery Jaworski, lekarz, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

·    Adam Dubec, prawosławny arcybiskup przemysko-nowosądecki,

·   {C}Emilian Czyrniański, znany chemik.

 

 

.

 

57011