Podziękowanie!

18.01.2021

„Życie od teatru różni się tylko tym, że w życiu nie ma prób generalnych”

 

W sobotę 16.01.2021 r. z zachowaniem wszelkich norm reżimu sanitarnego w GOK Filia w Binczarowej odbyło się spotkanie starszych aktorów i członków Grupy Teatralnej „Odeon”. Podziękowaliśmy im za kilka lat poświęconych własnemu rozwojowi przez próby i grę w przedstawieniach: Gość oczekiwany, Drewniana miska, Jasne światło i Gdy brak błogosławieństwa. Aktorzy odznaczali się wielkim kunsztem, odwagą i wiedzą, ciągle doskonaląc swoje umiejętności i grę aktorską.  Podziękowania złożyliśmy również osobom zza kulisów obsługujących światło, dźwięk i scenografię oraz wspierających Grupę Teatralną na różne sposoby.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Jacek Migacz – Wójt Gminy Grybów i Pani Maria Majcher – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grybowie, którzy na ręce Pani Anny Radzik złożyli podziękowanie za dotychczasową pracę i oddanie dla teatru oraz wkład w krzewienie kultury.  Każdy członek Grupy Teatralnej otrzymał pamiątkowy grawerton. Młodzi uczący się w szkołach średnich i przygotowujący się na studia nie zrywają kontaktu z naszym teatrem. Życzymy im sukcesów, odwagi, i wytrwałości w dążeniu do wybranego celu. 

Młodsza Grupa Teatralna rozpoczęła próby nad nowym spektaklem.

Galeria zdjęć