Lipki Świętej Kingi

17.06.2020W Cieniawie posadzono drzewka pamięci.

Dziś w tak podniosłym dniu setnych urodzin św. Jana Pawła II, przed Domem Kultury w Cieniawie wsadzono drzewka pamięci, jedno z okazji 100 urodzin papieża i drugie na wspomnienie roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, postawiono również tablice upamiętniające ten dzień.
Drzewka które wsadzono to lipki wyhodowane z nasion lipy z dziedzińca klasztoru sióstr Klarysek w Starym Sączu, które posiadają nawet certyfikat, wedle legendy owa lipa na dziedzińcu wyrosła z laski założycielki zgromadzenia sióstr klarysek św. Kingi.

Wcześniej zaś za pomocą tejże laski księżna cudownie sprowadziła wodę do klasztoru. „Onę też rózgę lipową niedaleko kościoła w ziemię wetknęła, przez jedną onę noc w ziemi się przyjęła i gałązki zielone na znak i jasne świątobliwość i panieńskiej czystości błogosławionej Kunegundy z siebie wypuściła. Potem z czasem rozrosła się ona laska w wielkie drzewo i przez wiele lat trwając niewątpliwe cuda tak wielkiego świadectwa potomnym oczywiście pokazywała”. Inny autor dodaje, że „lipa św. Kingi uległa zniszczeniu w czasie pożaru miasta w 1644 r. Po pożarze jednak z korzeni nowe drzewo się odrodziło”. „Po raz drugi – pisze kolejny dziejopis – drzewo uschło w 1848 r. za to, że Żydom pozwolono się osiedlać w Starym Sączu”.

W rejestrze zabytków przyrody wiek lipy określono na 300-400 lat.

Aktu wsadzenia dokonały dzieci i młodzież naszej wsi, na trąbce odegrano również ukochaną pieśń Ojca Świętego, Barkę, miejmy nadzieję, że drzewka te będą należycie pielęgnowane przez naszą wiejską społeczność,i przypominać ten ważny dzień.
Następnie delegacja udała się na Wierchowinę, u stup krzyża również odegrano Barkę i uroczystość zakończono.
Pomysłodawcą wydarzenia była Irena Miczołek, Kierownik Domu Kultury w Cieniawie.

Galeria zdjęć